Main content

Alert message

วันที่ 4 มิ.ย.63 ผู้อำนวยการกองการฝึกและศึกษา รร.ชท.สปท. เป็นผู้แทน มอบหน้ากากผ้า ให้กับผู้อำนวยการ แผนกพยาบาล กอง 11 ศรภ. เพื่อใช้ในภารกิจป้องกัน Covid-19