Main content

Alert message


  
ขั้นตอนการชำระค่าลงทะเบียน สำหรับผู้สมัครนักเรียนช่างฝีมือทหาร ประจำปี 2563  

: ลงวันที่ 23 เม.ย.63

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร เปิดรับสมัครนักเรียนช่างฝีมือทหาร ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตั้งแต่วันนี้ ถึง 24 เม.ย.2563  

: ลงวันที่ 1 เม.ย.63

คำชี้แจงสำหรับผู้ที่สอบผ่าน รอบสุดท้าย ตัวจริง+ตัวสำรอง (ภาคสมทบ) 2563 

: ลงวันที่ 23 มี.ค.63

คำชี้แจงสำหรับผู้ที่สอบผ่าน รอบสุดท้าย ตัวจริง+ตัวสำรอง (ภาคปกติ) 2563 

: ลงวันที่ 15 มี.ค.63

คำชี้แจงสำหรับผู้ที่สอบผ่าน รอบแรก (ภาคปกติ) 2563  

: ลงวันที่ 5 มี.ค.63

คำชี้แจงสำหรับผู้ที่สอบผ่าน รอบแรก (ภาคสมทบ) 2563 

: ลงวันที่ 5 มี.ค.63

ประกาศผลสอบรอบแรก การสอบเข้าเป็น นักเรียนช่างฝีมือทหาร 2563 

: ลงวันที่ 5 มี.ค.63

ประกาศรายชื่อผู้มี สิทธิพิเศษ คะแนนพิเศษ 2563  

: ลงวันที่ 4 มี.ค.63

ระเบียบการและวิธีการสมัคร เข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร 2563 (ภาคสมทบ) 

: ลงวันที่ 2 ม.ค.63                                                                

ระเบียบการและวิธีการสมัคร เข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร 2563 (ภาคปกติ) 

: ลงวันที่ 2 ม.ค.63                                                               

การรับสมัครและสอบคัดเลือก เข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร 2563 (ภาคสมทบ)                                 

: ลงวันที่ 20 ธ.ค.63                                                                 

การรับสมัครและสอบคัดเลือก เข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร 2563 (ภาคปกติ)                               

: ลงวันที่ 20 ธ.ค.63