Get Adobe Flash player
           กรมนักเรียนมีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชานักเรียน ให้การฝึกศึกษาได้ผลดี สมความมุ่งหมายของทางราชการ และทำการฝึกสอนอบรมนักเรียน ทั้งในด้านวิชาการ วิชาพลศึกษา นิสัย อุปนิสัย จิตวิทยา และการนำทหาร ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับ แบบธรรมเนียมของทหาร มีผู้บังคับการกรมนักเรียน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

© 2016, แผนกกรรมวิธีข้อมูล บก.รร.ชท. 3/1 พหลโยธิน 30 จันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์ติดต่อ 0 2930 3489