Get Adobe Flash player

bullet_redรายชื่อนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ หรืองานวิจัย จำนวน ๒๗ ชิ้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖

 

                                 โครงงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

bullet_red องค์ความรู้ สร้างปั้มดูดเปลี่ยนถ่ายแก๊สแบบอัตโนมัติ
bullet_red องค์ความรู้ ชุดทดลองสัญญาของเครื่องยนต์แบบ semulater                        

bullet_red นวัติกรรมและสิ่งประดิษฐเผยแพร่ในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี54

bullet_red รูปแบบงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์การควบคุมการทรงตัวของหุ่นยนต์
bullet_red รูปแบบงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์เครื่องควบคุมทิศทางและปรับโฟกัสของกล้อง
bullet_red รูปแบบงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์เครื่องจำลองการยิงและประเมินผลด้วยอิเล็กทรอนิกส์
bullet_red รูปแบบงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์เครื่องตั้งเวลาควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอัตโนมัติ
bullet_red รูปแบบงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์เครื่องสร้างประจุไฟฟ้ากระแสต่ำ
bullet_red รูปแบบงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ชุดทพลองวิชาควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า
bullet_red รูปแบบงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ชุดสาธิตการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
bullet_red รูปแบบงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ชุดสาธิตการทำงานของลิฟต์
bullet_red รูปแบบงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ดิสเพลย์เอนกประสงค์
bullet_red รูปแบบงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์โปรแกรมแนะนำแผนกช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
bullet_red รูปแบบงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ เครนยกของ
bullet_red รูปแบบงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ชุดต้นกำลังไฮดรอลิกส์
bullet_red รูปแบบงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ แผงฝึกต่อวงจรนิวเมติกส์
bullet_red รูปแบบงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ แผงสาธิตระบบเบรค ABS
bullet_red รูปแบบงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์  หม้ออบผ้าเบรคแบบควบคุมเวลาและความร้อนอัตโนมัติ