วันที่ 23 - 25 เม.ย.61
กฝศ.รร.ชท.สปท. ดำเนินการสัมมนาเป็นกลุ่มย่อยเรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของ ผบ.รร.ชท. ในด้าน 1.หลักสูตร สอนเพิ่มเติมในรายวิชา 2.การพัฒนา ผู้เรียน 3.การพัฒนาครู 4. วิธีการสอน 5.การจัดทำ นวตกรรม 6.แผนงาน /โครงการ/กิจกรรม 7.อาคารสถานที่/เครื่องช่วยฝึก โดยมี พ.อ. อชิรวิชญ์ ศรีไพบูลย์ รอง ผบ.รร.ชท. 2 เป็นประธานการสัมมนา ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ แหลมแท่น จว. ชลบุรี
Back to home page
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Previous Page1 2 Next Page
Start slideshow
Generated by iWebAlbum
loading