My Web Photo Album
เสวนา “อนาคตอาชีวศึกษาไทยในยุคประชาคมอาเซียน: มาตรการเร่งด่วนที่อาชีวะต้องทำปีนี้” ครั้งที่ 7 โรงเรียนช่างฝีมือทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับ World didac Asia 2017 จัดเสวนาวิชาการ “เทคนิคการสร้างวินัยเพื่ออาชีวะคนรุ่นใหม่ตอบโจทย์ยุคอุตสาหกรรม 4.0” โดย ภาครัฐและเอกชน แนะการสร้างวินัยควบคู่วิชาชีพทางช่าง สนองความต้องการภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมแผนกช่างยานยนต์ ชั้น 4 โรงเรียนช่างฝีมือทหาร โดย พล.ต.พิสัณห์ ปฐมเอม ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย เผยวัตถุประสงค์การจัดเสวนาในครั้งนี้ เพื่อผลักดันมาตรฐานอาชีวศึกษาไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมให้เห็นถึงความสำคัญของการสร้างวินัยที่ดี นับเป็นมาตรการเร่งด่วนที่อาชีวะต้องทำในปีนี้ การเสวนาภายใต้ประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ วิธีการและเทคนิคโรงเรียนช่างฝีมือทหารในการสร้างวินัย ผลดีของการฝึกวินัยตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม และการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาในการพัฒนาฝึก Soft Skill เป็นต้น พร้อมกิจกรรม Campus Visit ชมผลงานนวัตกรรมของนักเรียนช่างฝีมือทหารและการแสดงการฝึกวินัยของนักเรียนช่างฝีมือทหาร
Back to home page
1
2
3
4
5
6
10
7
8
9
11
Start slideshow
Generated by iWebAlbum
loading