วันที่ 27 พ.ค.60 ตั้งแต่เวลา 14.45 - 20.00 น. โรงเรียนช่างฝีมือทหาร พร้อมเจ้าหน้าที่และ นชท. ดำเนินการช่วยเหลือ ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมขังรอการระบายบริเวณรอบที่ตั้งหน่วย รถยนต์ จำนวน 25 คัน รถจักรยานยนต์ 42 คัน โดยการเข็นขึ้นที่สูงและตามสถานีบริการน้ำมัน ด้านการขนส่งประชาชนผู้ตกค้าง จากตลาดบางเขน ถึงสี่แยกวังหิน โดยรถยนต์บรรทุก จำนวน 12 รอบ ๆ ละ 60 คน รวม 720 คน โดยรถบัสโดยสารขนาดเล็ก จำนวน 1 รอบ รอบละ 47 คนรวม 47 คน รวมทั้งสิ้น 767 คน
Back to home page
28297
28298
28301
28303
28304
28314
28321
28325
28392
Start slideshow
Generated by iWebAlbum
loading