ผู้สมัครที่แนบไฟล์รูปถ่ายและรูปบัตรประชาชนแล้ว เมื่อได้รับการอนุมัติ ต้องตรวจสอบสถานะการสมัครและกรอกข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป      สำหรับผู้สมัครที่รอการแก้ไข ขอให้ดำเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 17 ก.พ.63 เวลา 1200 น. และตรวจสอบสถานะการสมัครอีกครั้ง เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการกรอกข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 0 2930 3489